قربانیان جنگهای صلیبی

تاکنون حرفهای بسیاری در مورد جنگهای صلیبی نوشته و گفته شده و از واقع شدن دین مسیحیت بعنوان یک سلاح جنگی و کشت و کشتارهای بیرحمانه صلیبیان و فرمانهای بسیار وحشتناک پاپها و اسقفها و جنایتکاریهای کشیشان در طول صدو هشتاد سال و از آدمسوزیهای آنها و آدمخواریهایشان و خلاصه هر جنایتی که می توانست در مخیله آدمی بگنجد که آنها بدان دست زده  اند در کتابهای مختلفی کم و بیش و گاها با چشم پوشی نوشته شده است.یکی از این کتابها ، کتاب جنگهای صلیبی از دیدگاه شرقیان می باشد که مطالعه این کتاب نشان می دهد که غربیان مسیحی چقدر از خوی انسانی دور بوده اند و جنگشان چقدر با هدفشان فاصله دار بوده است.
بی شک یکی از پرجمعیت ترین قربانیان این جنگهای که با شعار آزادی مرقد مسیح انجام می شد ولی هدف اصلی پرکردن خزانه های کلیسا بود ،مسلمانان بوده اند ولی وقتی به عمق این جنگها نگاه می شود چهره بسیار کریه و زشت صلیبیان و اربابانشان بیشتر نمایان می شود زیرا آنها در اولین لشکر کشی شان که از اروپا آغاز شد اکثر شهرها و روستاها ی سر راه خود را آماج حملات خود قرار دادند و به بهانه جنگ مقدس خانه ها را ویران و اموال مردم را به یغما بردند و مردم را از دم تیغ گذراندند .

یکی از این مردمان اهالی مسیحی و یهودی مجارستان بوده اند که تمایلی به جنگ نداشته اند. در سرزمین غرب ترکیه امروزی نیز اکثر  روستاها بوسیله مردمان ارتدکس و تابعان کلیسای شرق نیز تارومار شدند علاوه بر مسیحیان ارتدکس بزرگان ارتدکس نیز مورد اهانت کشیشان غربی قرار می گرفتند.مسیحیان ارتدکس ساکن امپراطوری کلیسای شرق بعنوان دومین جمعیت قربانی جنگهای صلیبی می باشند و همچنین کشاورزان سر راه لشکر صلیبی که در اروپا کشته شده اند نیز جزء قربانیان می باشند.

سومین جمعیتی که از کشتار صلیبیان در امان نماندند یهودیان اروپا و فلسطین و سایر نقاط بودند.لشکر صلیبی وقتی به شهری وارد می شدند دیگر ارتدکس و یهودی و مسلمان برایشان فرقی نداشت.البته یهودیان از سال هفتاد میلادی و بالاخص بعد از سال 325 میلادی شدیدا مورد آزار و شکنجه مسیحیان بودند تا اینکه بعد از ظهور اسلام یهودیان ساکن در سرزمینهای اسلامی نفس راحتی کشیدند. و توانستند بدون کوچکترین مزاحمتی و تحت سایه لطف اسلام به حیات خود ادامه دهند.

اگر  لطف و عنایت اسلام نبود، امروزه نه از یهود خبری بود و نه از مسیحیت ارتدکس. زیرا همه بدست مسیحیان تارومار و نابود می شده اند.

سوالی که ذهن را به اضطراب می کشاند این است که:

آیا امروز که دوباره مسیحیت با نقابی جدید بنام مسیحیت صهیونیست وارد میدان شده اطمینانی هست که دوباره اسلام و مردم ساده یهودیت و مردم ارتدکس مورد هجوم وحشیانه مسیحیان صهیونیست (پروتستان) قرار نگیرد؟

/ 2 نظر / 43 بازدید
siisi

[گل]

ستاره

کجایی؟ چرا دیگه آپ نمیکنی؟ من منتظرم