/ 2 نظر / 23 بازدید
مردم

سلام ودرود با دو موضوع" امام حسین(ع) پاسدار ایستادگی در برابرظلم "نکته هایی در باره احمدی نژاد""

مهدی

__000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* ___________*____* ____________*___* _____________*__* ______________** سلام، با مطالب طنز آپم: 1-معني كلماتي كه از خانم ها ميشنويم، 2-انتظارات خانم ها. منتظرم. نظر يادتون نره.